Gde.rs

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

Први писани податак о школи у Бежанији датира из 1715. године. Зграда у којој је школа тада радила порушена је. Од 1836. године школа ради у малој згради у дворишту Бежанијске цркве.

Прва школска зграда са две учионице подигнута је 1873. године. Нова школска зграда на два спрата, највиша у Срему у то време, сазидана је 1891. го! дине. Први учитељи били су Павле Кршић, ! Тоша Петровић, Јанко Цетина и Љубица Рашковић.

У данашњој згради основна школа ''Јован Стерија Поповић'' ради од 22. октобра 1959. године. Дан усељења у нову школску зграду и Дан ослобођења Бежаније прославља се као дан школе. Име познатог књижевника школа носи од 1. марта 1953. године. Школа има своју химну и свој грб. Данас у школи имамо 1100 ученика, преко 60 наставн! ика, мало простора и пуно воље за радом. Можемо се похвалити изузетно великим бројем културно - уметничких наступа, те без лажне скромности можемо рећи да представљамо културни центар локалне заједнице.

 Химна школеУ нашу школу радо иду

ђаци велики и они мали

на! ша је школа к'о добра мати

у њој нам заиста ништа не фали.Видели смо многе лепе школе

ал\' ниједна као наша није

разлог зашто је сва деца воле

у малиним срцима се крије.Одавде па до далеке прерије

Нема лепше школе од наше Стерије

Свима, баш свима рећи ћу ја

Најлепша је наша Стерија.Учимо вредно, стичемо знање,

другарство цвета на све стране,

ту се и понека љубав роди

да нам улепша ђачке дане.

Бранка Ракић Дринчић

учитељ школеСПЕЦИФИЧНОСТИ И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ

Школа се налази у изразито урбаном делу Новог Београда, где су претежно вишеспратне зграде. Деца живе на терену са недовољно зеленила јер нема правог парка у ближој околини. Осећа се и мањак понуде културног садржаја. Из овог разлога, школа у својим програмима рада има предвиђене посете већини значајних градских музеја, ЗОО-врту, као и посете биоскопима и позориштима.

Школа ради у изразито отежаним условима рада како у материјално техничком тако и у просторном погледу. У последње време услови су делимично побољшани јер су оформљене три мале учионице и кабинет за информатику, али потреба за већим простором је стална. Поред учионица, оформљена је и медијатека у којој се могу одвијати активности група или реализовати неки од ваннаставних облика рада. Фискултурна сала је реновирана, као и ђачка трпезариј! а.

Улажу се велики напори да се амбијент и простор оплемене зеленилом, сликама и паноима. Школско двориште је неограђено, а очекује се да ће у наредном периоду део истог бити одузет због изградње јавне саобраћајнице. Као надокнаду за одузети простор школа је добила земљиште иза школске зграде.

Поред свега поменутог, школу прати сјајна репутација у васпитно - образовном погледу, као и значајни успеси ученика на такмичењима. У школској 2004/2005. години освојено је 25 првих, 25 других и 29 трећих места на општинским такмичењима из разних области. Готово да нема наставног предмета из чије области, са чијег такмичења, није донета награда. На градским такмичењима освојено је 12 првих, 10 других и 8 трећих места, такође из разних предмета. На републичким такмичењимÐ! ° освојено је 7 трећих места: 2 из историје, 2 из математике и по 1 из географије, енглеског и српског језика и физичког васпитања. На савезном нивоу освојено је треће место из техничког образовања. На класификационим испитима за средње школе ученици су показали завидне резултате.

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА


Кадровска структура наставника је веома повољна: Од укупно 30 учитеља, од чега 1 учитељ има средњу стручну спрему, 17 вишу, а 12 високу. Од 40 наставника предметне наставе, 8 има вишу, а 32 високу стручну спрему. Високу стручну спрему има и директор, психолог, педагог, логопед, библиотекар и секретар. Са наведеним наставним и стручним особљем, као и са рачунополагачем, благајником, домаром, сервиркама и спремачицама, школа броји укупно 93 запослене особе.

Више од 80% наставника обухваћено је акредитованим програмима за стручно усавршавање прописаним од стране Министарства просвете и спорта.

МИСИЈА ШКОЛЕМисија наше школе је да наставимо традицију најстарије школе у овом делу Срема, да подстичемо развој личног идентитета ученика, њихових родитеља и наставника, развијамо свест о културним, традиционалним вредностима народа са овог простора и уједно негујемо међусобно разумевање! и уважавање.ВИЗИЈА ШКОЛЕЖелимо да постанемо школа у коју деца радо долазе јер оно што пружамо може да компензира, допуни, садејствује са породицом чинећи њен потпорни систем и у исто време званични културни центар локалне заједнице.

Share