Gde i kako da osnujete svoju firmu – najvažniji koraci

Svet je postao neverovatno brz. Iako se trudimo da svakodnevno nađemo vremena za knjigu, seriju, džoging, kuhinju, hobije, prijatelje i porodicu, posao nas uvlači u mašinu koja radi mnogo duže od osam sati dnevno. Sindrom burnout (eng. sagorevanje) preplavio je poslovni svet – sve više zaposlenih je pod ogromnim stresom koji ih vodi u potpunu iscrpljenost.

Upravo je stres jedan od razloga zašto ljudi napuštaju svoja radna mesta u kompanijama i osnivaju privatne firme ili rade kao frilenseri. Svi mi možemo biti preduzetnici, ali za to je osim hrabrosti i dobre ideje, potrebno znanje. Na početku, potrebno vam je dovoljno informacija o procedurama za osnivanja firme.

U planiranju finansija uvek nam može pomoći knjigovodstvena agencija, prva stanica na putu ka uspešnom preduzetništvu. Pre nego što ukucate u Google search-u „knjigovodstvena agencija“, pročitajte ovaj tekst do kraja – pronaći ćete pet saveta kako da osnujete svoju firmu.

#1 Izbor imena firme

Prvi od pet saveta kako da osnujete svoju firmu je izbor imena. Naizgled bezazlen, ali ovaj korak može biti izuzetno komplikovan. Ime vaše firme mora biti jedinstveno, zato proverite na sajtu APR-a da li je neko privredno društvo već registrovano pod istim ili sličnim nazivom, to možete učiniti ovde. Ako je naziv vaše firme jedna reč, proverite da li neka druga firma sadrži tu istu reč i imajte u vidu da dodatna oznaka koja upućuje na delatnost privrednog subjekta ne predstavlja razliku (npr. Traka Import).

#2 Odabir šifre delatnosti i kreiranje osnivačkog akta

Šifra delatnosti predstavlja izbor pretežne delatnosti koju će vaša firma obavljati. Naziva se još i vodeća ili nominalna delatnost. Postoje i sporedne delatnosti kojima se firma može baviti ukoliko je to u skladu sa zakonskim propisima. Ako dođe do situacije u kojoj sporedna delatnost postane dominantna, onda se ona mora promeniti u primarnu delatnost.

Osnivački akt je pravni akt koji sastavljaju osnivači privrednog društva i koji mora biti overen kod notara. Kako društvo može biti jednočlano i višečlano, za jednočlano društvo osnivački akt predstavljen je u formi Odluke o osnivanju, a za višečlano društvo u formi Ugovora o osnivanju.

Akt o osnivanju mora da sadrži podatke o članovima društva, poslovno ime, sedište, šifru vodeće delatnosti, iznos osnovnog kapitala, iznos novčanog i nenovčanog uloga svakog člana, ovlašćena lica za zastupanje društva, trajanje i prestanak poslovanja DOO i druge podatke. Za pomoć oko sastavljanja pravnog osnivačkog akta, možete kontaktirati i odgovarajuću knjigovodstvenu agenciju.

#3 Registracija privrednog subjekta u APR-u

Jedan od najvažnijih saveta kako da osnujete svoju firmu je njena registracija. Pravna lica se mogu registrovati kao preduzetnici, društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), ortačka, komanditna i akcionarska društva. Postoji opcija i da se firma registruje kao ogranak ili predstavništvo već postojećeg pravnog subjekta (bilo da je u pitanju domaća ili strana firma).

Registracija privrednih subjekata se vrši u Agenciji za privredne registre – APR, a od dokumentacije je potrebno priložiti jedinstvenu registracionu prijavu, propisanu dokumentaciju (u originalu, overenoj fotokopiji ili overenom prepisu) i dokaz o uplati naknade za osnivanje.

Nakon registracije iz APR-a dobijate registracioni ili matični broj, poreski identifikacioni broj – PIB, prijavu za PDV i obrazac M-A, odnosno potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje osnivača (ujedno i zastupnika privrednog društva). Rok za odlučivanje da li će prijava biti usvojena ili odbačena je najviše 5 radnih dana.

#4 Otvaranje računa u banci i prijava poreskoj upravi

Pri izboru banke u kojoj ćete otvoriti račun firme potrebno je da vodite računa o sledećim stvarima: naknadi za održavanje računa, naknadama za usluge platnog prometa i mogućnosti e-banking plaćanja. Svaka banka će vam reći šta je od dokumentacije obavezno za otvaranje računa. Obično banke traže fotokopiju Osnivačkog akta ili Osnivačkog ugovora, kao i fotokopiju Statuta društva.

Poresku prijavu podnosite u filijali Poreske uprave u opštini u kojoj je sedište vaše firme. Rok za prijavu je 15 dana od datuma donošenja rešenja u APR. Poresku prijavu možete podneti i elektronskim putem preko servisa ePorezi, ali za to je potrebno da imate elektronski potpis. Ovlašćeni knjigovođa popunjava poresku prijavu i obračun poreza, a vi kao preduzetnik birate model oporezivanja – paušalno oporezivanje ili samooporezivanje i ličnu zaradu.

#5 Izbor knjigovodstvene agencije

Poslednji, ali ne i najmanje važan od pet koraka za osnivanje firme jeste izbor knjigovostvene agencije. One se obično biraju po preporuci, ali ako poslujete u Beogradu dovoljno će biti da u internet pretrazi ukucate knjigovostvena agencija Beograd. Svaka firma koja se ozbiljno bavi knjigovodstvom ima svoju internet stranicu.

Pre nego što angažujete neku od ponuđenih agencija istražite njihovu ponudu, reference, iskustva klijenata ako je moguće. Nemojte žuriti pri odabiru, dobar knjigovođa je preduslov za vaš uspešan biznis.

Mi smo izbor knjigovodstvene agencije postavili na poslednje mesto ove liste saveta, ali to u praksi ne mora da bude pravilo. Nekada je bolje prvo odabrati knjigovođu a zatim po njegovim uputima i savetima proći kroz sve ostale navedene korake.

Pored pomoći oko registracije, knjigovodstvena agencija će biti tu za vas da rešava sve finansijske nedoumice. Jedno od najčešćih pitanja su transferne cene, odnosno cene koje nastaju u transakcijama sa povezanim licima. Dokumentacija za njih mora biti pripremljena u roku od 180 dana od dana kada je završena poslovna godina.

Ako se još uvek dvoumite da li da napustite postojeći posao na kome izgrate i otvorite sopstvenu firmu, nadamo se da smo vam ovim tekstom pomogli u odluci. Ne zaboravite, ovo su samo početni koraci koji vam pomažu da krenete sa samostalnim poslovanjem, a put do uspeha podrazumeva još mnoštvo drugih radnji, kao što je, ne primer, oglašavanje.

Posted in gde